Coding Giants - programming for children - Ali se je mogoče naučiti programirati s pomočjo priljubljenih računalniških iger?

Želite izvedeti več? Pokličite nas: 031 017 505

Blog

Ali se je mogoče naučiti programirati s pomočjo priljubljenih računalniških iger?


6 minutes reading

Starši bi jih najraje prepovedali, otroci jih obožujejo. Računalniške igrice, seveda. Vendar pa je mogoče s pravilnimi pristopi igranje računalniških igric preoblikovati v koristno izobraževalno dejavnost vašega otroka ali najstnika, kar lahko postane pomembna naložba v njegovo prihodnost.

Računalniške igre so v današnjih časih ena najljubših aktivnosti mnogih otrok (pa tudi odraslih). Čeprav mnogi menijo drugače, je lahko tudi igranje računalniških iger koristno, tako kot vsaka druga oblika iger. Splošno znano je da igra spodbuja razvoj domišljije, logičnega razmišljanja, vztrajnosti, sposobnosti sprejemanja odločitev in ustvarjalnosti na sploh. Zakaj torej ne bi združili igranja računalniških iger z učenjem programiranja? Saj gre vendar za eno izmed najbolj zaželenih digitalnih veščin. Preberite, kako lahko igranje računalniških iger spremenite v produktivno in perspektivno prostočasno dejavnost, ki lahko posamezniku koristi na različnih področjih življenja in dela.

Ali je igranje računalniških iger res zgolj zapravljanje časa?

V družbi obstajajo številni stereotipi o škodljivosti računalniških iger ali širše o preživljanju prostega časa pred računalnikom. Mnogi izmed njih izhajajo iz medgeneracijskih razlik. Trenutna generacija staršev se vsekakor spominja svojega otroštva brez "računalnikov", preživetega večinoma zunaj, ob aktivnostih in igrah, ki niso zahtevale interaktivnih igrač in elektronskih naprav.

A družba se je korenito spremenila Za današnje otroke in mladino nove tehnologije, računalniki, internet, pametni telefoni in računalniške igre, ne predstavljajo nečesa novega ampak so sestavni del življenja.

Čas, ki ga zapolnimo z igro v splošnem nikoli ni zapravljen čas in ne prinaša negativnih posledic, seveda če ga smiselno izkoristimo. Nobenega razloga ni, da z računalniškimi igrami ne bilo drugače, če gre za usmerjeno aktivnost.

Česa se lahko otroci naučijo s pomočjo računalniških iger?

Računalniške igre ponujajo veliko možnosti na področju učenja in izobraževanja nasploh. Razvijajo ustvarjalnost, domišljijo in zahtevajo združevanje logičnega in analitičnega mišljenja s kreativnim razmišljanjem. Učijo sprejemanja odločitev, soočanja z napakami in neuspehi ter sprejemanje lastnih napak. Igranje računalniških iger omogoča pridobivanje digitalnih kompetenc, spodbuja eksperimentiranje in raziskovanje novih tehnologij. Ob tem širi besedni zaklad, zlasti v tujih jezikih.

Najpogostejše prednosti, ki jih lahko omogoči obvladovanje računalniških iger:

  • motorične sposobnosti (slepo tipkanje in obvladovanje miške, kar npr. je mogoče povezovati z aktivnostmi kot npr. vožnja avtomobila),
  • sposobnosti načrtovanja, vodenja in usklajevanja (potrebne, npr strateških igrah in nedvomno koristne na različnih področjih življenja),
  • opazovanja in razumevanja zunanjega sveta (npr. naravni fizikalni zakoni, ki jih je potrebno poznati in razumeti, če želite biti uspešni v številnih računalniških igrah),
  • socialne veščine in skupinsko delo (so kompetence, ki so ključne na različnih strokovnih področjih, pridobiti pa jih je mogoče z *obvladanjem interaktivnih iger v katerih sodeluje več igralcev),
  • digitalne veščine (obvladanje dela na računalniku, uporabe mobilnih naprav, sposobnost iskanja in preverjanja informacij, slepo tipkanje, - danes same po sebi pričakovane kompetence, ki jih pričakujejo zaposlovalci na današnjem trgu dela),
  • sposobnost reševanja raznolikih problemov, sprejemanja odločitev, sprejemanja neuspehov in popravljanja napak,
  • sposobnost razdeliti obsežnejši problem na manjše dele, enostavnejše za razumevanje in oblikovanje rešitev z uporabo računalniško informacijskih tehnologij in metod.

Zakaj je ustvarjanje lastnih iger lahko dober pristop v zgodnjem učenju programiranja?

Če otroci radi igrajo računalniške igre, je priporočljivo podpreti in smiselno usmeriti to dejavnost, ter izrabiti izobraževalno in razvojno dimenzijo iger v celoti. Kot take, so lahko računalniške igre učinkovit način za vstop v svet programiranja, še posebej če govorimo o zgodnjem učenju programiranja pri otrocih. Množica razpoložljivih programskih okolij za ustvarjanje iger, ki temeljijo na tako imenovanem blokovnem programiranju, omogočajo celo najmlajšim, da ustvarijo svojo prvo igro, kar prinese veliko veselja in zadovoljstva ter spodbuja nadaljnje učenje.

Kaj je Unity in zakaj se uporablja pri učenju programiranja?

Unity je platforma za ustvarjanje interaktivnih multimedijskih vsebin in računalniških iger. Uporabna je za razvoj iger, simulacij, virtualne resničnosti in drugih interaktivnih aplikacij. Priljubljena je tudi za učenje programiranja zaradi svoje uporabniku prijazne narave, omogoča hitro razumevanje osnov programiranja ter učenje priljubljenega programerskega jezika C#. Učenje programiranja prek Unityja omogoča mladim pridobiti temeljno razumevanje programiranja v vizualnem okolju ob takojšnjem preverjanju rezultatov, hkrati pa jih pripravi na morebitno nadaljnjo kariero v svetu sodobnih tehnologij, multimedije in razvoja iger.

Igranje igre Minecraft in zgodnje učenje programiranja

Minecraft v svoji izobraževalni različici (EE – educational edition) omogoča poučevanje različnih predmetov, vključno z zgodnjim programiranjem. Otroci se skozi igro naučijo osnovnih konceptov programiranja ter razvijajo kritično razmišljanje in sodelovanje.

Ob blokovnem programiranju je s pomočjo Minecraft EE mogoče na zabaven način spoznati osnove programiranja v programskem jeziku Python. Otroci lahko na ta način ustvarijo lastne  interaktivne element igre, kot so premikanje likov, ustvarjanje struktur, izvajanje novih ukazov ipd., z uporabo kode v programskem jeziku Python.

Učenje programiranja v interaktivnem okolju Roblox

Roblox je priljubljena inovativna platforma mladih za ustvarjanje iger in doživetij, kjer uporabniki lahko uporabijo programski jezik LUA za uresničevanje svojih lastnih idej. Kot tako, je ROBLOX izjemno primerno okolje za učenje programiranja, še posebej za otroke in mladino. Z ustvarjanjem iger in lastnih programskih rešitev je mogoče osvajati veščine programiranja korak za korakom, hkrati pa se zabavati ter utrjevati samozavest ob spremljanju in uporabi rezultatov svoje lastne kreativnosti. Interaktivno naravo platforme in dejstvo, da lahko vidijo rezultate svojega dela v obliki iger in doživetij, lahko močno spodbudi njihov interes za programiranje in tehnologijo. Roblox ponuja tudi učiteljska orodja in vire, ki olajšajo poučevanje programiranja skozi ustvarjanje in igro.

Velika mera programerskega znanja

Računalniške igre, vključena logika in scenariji, način delovanja in funkcionalnost temeljijo na osnovnih in bolj zapletenih programerskih strukturah (spremenljivke, konstante, zanke, razredi, objekti, pogojni odločitveni stavki, ipd.). S poznavanjem in sposobnostjo njihove rabe mlad človek gradi temelje za sposobnost naprednejšega programiranja... vsega - ne le iger, temveč tudi poslovnih in širše družbeno koristnih programov, aplikacij in spletnih mest. Za ustvarjanje lastnih računalniških iger je potrebno raznoliko računalniško-informacijsko znanje, ki se začne z poznavanjem in obvladovanjem blokovnih ali bločnih programskih jezikov, v okoljih Scratch, Minecraft, Tynker ali App Inventor, do višjih programskih jezikov, uporabljanih v profesionalnih razvojnih projektih, kot sta Python ali C#. Mlademu človeku je tako na voljo dokaj široka paleta načinov vstopa v vznemirljivi svet programiranja, z možnostmi napredovanja korak za korakom, od izdelave prvih preprostih iger do snovanja lastnih programerskih projektov.


Nazaj Naprej

User Rating: 5 / 5

Oceni članek

Programiranje kot najboljša izbira drugega tujega jezika, ki se ga naj uči vaš otrok
Blog

Programiranje kot najboljša izbira drugega tujega jezika, ki se ga naj uči vaš otrok

Trije razlogi, zakaj je vredno razmisliti o programiranju in programskih jezikih, ko razmišjamo o drugem tujem jeziku, ki bi se ga naj...

Preberi več
Kakšne so koristi učenja programiranja v programskem jeziku Scratch?
Blog

Kakšne so koristi učenja programiranja v programskem jeziku Scratch?

Učenje programiranja je odličen način za razvoj analitičnih sposobnosti otroka. Ta vidik je zelo pomemben predvsem z vidika nadalnjega...

Preberi več

Naši partnerji