Coding Giants - programming for children - Programming Giants - Šola programiranja za otroke in mladostnike

Želite izvedeti več? Pokličite nas: 031 017 505

Uvod v programiranje Python je odličen način za vstop v svet programiranja v enem od jezikov, ki jih uporabljajo profesionalni programerji. Pri reševanju programerskih izzivovo v okviru tečaja uporabljamo okolje Visual Studio,! Naučili se boste najpomembnejših programskih izrazov in konceptov, kot so spremenljivke, pogojni stavki, zanke in seznami.

  • 14 srečanj (1x tedensko)

  • 90 minut (vsako srečanje)

  • Število udelžencev (10)


Pet mesečnih obrokov po €59.00


Imate vprašanje?

Opis tečaja

Ta dvosemestrski tečaj je odlična priložnost za učenje programskega jezika, ki ga uporabljajo profesionalni programerji. Udeleženci se bodo seznanili s pojmi in in koncepti, ki se vsakodnevno uporabljajo v IT okolju. Naučili se bodo programirat in sami izdelovati aplikacije.

Program tečaja

Cilj lekcije je ustvariti svoj prvi program v programskem jeziku Python in se seznaniti z razvojnim okoljem Visual Studio Code IDE (Integrated Development Environment).
V tej lekciji se bomo naučili osnovnih tipov podatkov (int, float, bool, string) in poglobili poznavanje pojma spremenljivka. Naučili se bomo tudi najpogosteje uporabljene matematičnih in logičnih operaterjev.
V tej lekciji se bomo seznanili z osnovnimi matematičnimi operacijami nad spremenljivkami in vgrajenimi matematičnimi funkcijami Python-a.
V tej lekciji se bomo potopili v svet relacijskih in logičnih operacij: >, >=, <, <=, ==, !=, 'in', 'ali', 'ne'.
V tej lekciji se bomo naučili, kaj so pogojni stavki in kako jih uporabljati.
V tej lekciji bomo utrdili svoje znanje o pogojnih stavkih in uporabi jih v različnih primerih.
V tej lekciji bomo predstavili zanke. Spoznali bomo zanko WHILE in načine njene uporabe v različnih primerih.
V tej lekciji bomo poglobili svoje znanje o zankah. Naučili se bomo uporabljati zano FOR. Naučili se bomo izbrati pravi tip zanke v različnih primerih, ter spoznali gnezdenje zank.
V tej lekciji se bomo naučili seznamov Python in poglobili naše znanje o nizih.
Spoznali bomo funkcije in njihovo uporabo.
V tej lekciji bomo utrdili naše znanje o funkcijah in dodali nekaj novih zanimivih informacij o njihovi uporabi.
V tej lekciji se bomo seznanili z modulom Pygame in z njim ustvarili svojo prvo grafično aplikacijo. Pygame je večplatformski nabor modulov Python, zasnovan za pisanje video iger. Vključuje računalniško grafiko in zvočne knjižnice, zasnovane za uporabo s programskim jezikom Python
V tej lekciji bomo predstavili napredne funkcije modula pygame in ustvarjanja grafičnih aplikacij.
V tej lekciji bomo pregledali in ponovili usvojene vsebine tega tečaja.

Naši partnerji