Coding Giants - programming for children - Programming Giants - Šola programiranja za otroke in mladostnike

Želite izvedeti več? Pokličite nas: 031 017 505

Priporočljivo za udeležence, ki so pred tem uspešno zaključili prvi semester tečaja Računalniški programi in igre ali poznajo Scratch na srednji ravni.

Drugi semester Programov in računalniških iger prinaša za vsakogar nekaj. V prvem delu bomo spoznali pravila izdelave mobilnih aplikacij v App Inventorju, narejene aplikacije pa bomo lahko delili s prijatelji. Drugi del semestra se podamo v svet 3D iger v Kodu Game Labu in se lotimo izdelave večstopenjskih projektov.

  • 14 predavanj (enkrat tedensko)

  • 2 x 45 minut (prek spleta)

  • Število udelžencev (12)


Pet mesečnih obrokov po €59.00


Imate vprašanje?

Opis tečaja

Na drugi stopnji tečaja “Programi, aplikacije za mobilne naprave in računalniške igre” uvodoma nadgradimo programiranje s programskim jezikom Scratch, v nadaljevanju pa se lotimo programiranja aplikacij za mobilne naprave, za platformo Android v jeziku App Inventor. Udeleženci se seznanijo tudi z drugimi programskimi jeziki, kot sta KODU (ustvarjanje 3D iger) in Python z Minecraftom.

Program tečaja

Med poukom bo izdelana mobilna aplikacija za merjenje števila korakov, prehojene razdalje in hitrosti.
Cilj lekcije bo pripraviti igro, v kateri ima igralec nalogo, da razoroži tovor Minecraft TNT. V razredu bomo ustvarili zapleten vmesnik igre. Spoznali bomo metode za dodajanje grafike in zvoka projektu.
Lekcija je nadaljevanje prejšnje lekcije.
Cilj lekcije je ustvariti mobilno aplikacijo spominskih kartic in spoznati delovanje senzorjev mobilnih naprav
Ta lekcija je nadaljevanje prejšnje.
Med predavanji bomo ustvarili igro, ki vam bo omogočila učenje mehanike skakanja v različnih vrstah aplikacij.
Ta lekcija je nadaljevanje prejšnje.
Med lekcijo bo ustvarjena znana igra "Tic-Tac-toe". Obravnavane bodo teme implementacije aplikativne logike. Med poukom bo tudi predstavitev samostojnega dela študentov.
Lekcija je nadaljevanje prejšnje lekcije in povzetek znanja ter predstavitev lastnih projektov.
V tej lekciji bomo oblikovali aplikacijo za ustvarjanje močnih gesel in njihovo dodelitev določenim uporabniškim računom. Varno bo zaščiten pred nepooblaščeno uporabo.
Lekcija je nadaljevanje prejšnje lekcije.
Ustvarili bomo kviz z obsežno bazo podatkov. Spoznali boste besedišče in oblikovali veliko različnih vrst vprašanj.
Naloga, s katero se soočajo udeleženci, je pripraviti dvonivojski svet skupaj z razvojem teleportacije in gradnjo mostov.
Cilj lekcije je udeležencem predstaviti programski jezik Python skozi virtualne svetove Minecraft. Lekcija predstavlja uvod v naslednjo stopnjo tečaja z naslovom "Python v Minecraftu in spletne strani".

Naši partnerji