Coding Giants - programming for children - Programming Giants - Šola programiranja za otroke in mladostnike

Želite izvedeti več? Pokličite nas: 031 017 505

Uvod v programiranje s programskim jezikom Python je odličen začetek usvajanja osnov programiranja v enem od jezikov, ki jih uporabljajo profesionalni programerji. Udeleženci pri pouku uporabljamo okolje Visual Studio. Naučili se bodo najpomembnejših programskih izrazov, kot so spremenljivke, pogojni stavki, zanke in seznami.

  • 14 srečanj (1x tedensko)

  • 90 minut (vsako srečanje)

  • Število udelžencev (10)


Pet mesečnih obrokov po: €67.00


Imate vprašanje?

Opis tečaja

Ta dvosemestralni tečaj je odlična priložnost za učenje programskega jezika, ki ga uporabljajo profesionalni programerji. Udeleženci se seznanijo s pojmi in koncepti, ki se najpogosteje uporabljajo v IT okolju. Naučili se bodo osnov programiranja in se prirpavili za samostojno delo ter spoznavanje naprednejših programskih struktur in konceptov na naslednji stopnji tečaja.

Program tečaja

Cilj lekcije je ustvariti svoj prvi program v programskem jeziku Python in se seznaniti z razvojnim okoljem Visual Studio Code IDE (Integrated Development Environment).
V tej lekciji se bomo naučili osnovnih tipov podatkov (int, float, bool, string) in poglobili poznavanje pojma spremenljivka. Naučili se bomo tudi najpogosteje uporabljene matematičnih in logičnih operaterjev.
V tej lekciji se bomo seznanili z osnovnimi matematičnimi operacijami nad spremenljivkami in vgrajenimi matematičnimi funkcijami Python-a.
V tej lekciji se bomo potopili v svet relacijskih in logičnih operacij: >, >=, <, <=, ==, !=, 'in', 'ali', 'ne'.
V tej lekciji se bomo naučili, kaj so pogojni stavki in kako jih uporabljati.
V tej lekciji bomo utrdili svoje znanje o pogojnih stavkih in uporabi jih v različnih primerih.
V tej lekciji bomo predstavili zanke. Spoznali bomo zanko WHILE in načine njene uporabe v različnih primerih.
V tej lekciji bomo poglobili svoje znanje o zankah. Naučili se bomo uporabljati zano FOR. Naučili se bomo izbrati pravi tip zanke v različnih primerih, ter spoznali gnezdenje zank.
V tej lekciji se bomo naučili seznamov Python in poglobili naše znanje o nizih.
Spoznali bomo funkcije in njihovo uporabo.
V tej lekciji bomo utrdili naše znanje o funkcijah in dodali nekaj novih zanimivih informacij o njihovi uporabi.
V tej lekciji se bomo seznanili z modulom Pygame in z njim ustvarili svojo prvo grafično aplikacijo. Pygame je večplatformski nabor modulov Python, zasnovan za pisanje video iger. Vključuje računalniško grafiko in zvočne knjižnice, zasnovane za uporabo s programskim jezikom Python
V tej lekciji bomo predstavili napredne funkcije modula pygame in ustvarjanja grafičnih aplikacij.
V tej lekciji bomo pregledali in ponovili usvojene vsebine tega tečaja.

Naši partnerji